Språket

Språket är viktigt för hur medvetna vi blir och det är olika på olika språk.