Folkbildning

Lena Andersson ger sina perspektiv på bland annat scientism, mätbarhet och sanning. Tidskriften Signums Vetenskap och bildning.

Folkbildning

Åsa Wikforss ger sina perspektiv på bland annat scientism, mätbarhet och sanning. Tidskriften Signums Vetenskap och bildning.

Folkbildning

Jonna Bornemark ger sina perspektiv på bland annat scientism, mätbarhet och sanning. Tidskriften Signums Vetenskap och bildning.

Folkbildad

Att vara medveten är att vara bildad, även kallat folkbildad. Att vara omedveten är att ligga i ett underläge. Alla år vi spenderar i skolbänken är till för att öka kunskapen hos eleverna. Öka medvetandet om vår omvärld. Varje generation bör öka kunskapen för att skapa en ännu bättre värld än den de tidigare generationerna klarade av.

Minisymposium: Vetenskap och bildning

Ökat medvetande ger ett bättre samhälle

Folkbildning vs propaganda

Äkta folkbildning ger ökat medvetande men propaganda oemotsagd fördummar folket. För att motverka oemotsagda megafoner behövs forum där alla synvinklar är tillåtna

Schweiz har direktdemokrati

Varför jämför sig inte Sverige med Schweiz när de så ofta hävdar att de agerar för att skydd demokratin?