medveten.se

kontakta johan.johansson@medveten.se vid intresse

För lediga företagsnamn se https://ledigaforetagsnamn.se/

————————

Att vara medveten är att vara bildad. Att vara omedveten är att ligga i ett underläge. Alla år vi spenderar i skolbänken är till för att öka kunskapen hos eleverna. Öka medvetandet om vår omvärld. Varje generation bör öka kunskapen för att skapa en ännu bättre värld än den de tidigare generationerna klarade av.

Ökat medvetande ger ett bättre samhälle

Folkbildning vs propaganda

Äkta folkbildning ger ökat medvetande men propaganda oemotsagd fördummar folket.