Säljare vs jämförare

Något som är väldigt vanligt i samhället är att råka ut för säljare i alla möjliga sammanhang. Naturligt givetvis då säljarna behövs för att industrier och företag skall ha något att producera. Men hur kan denna säljprocess se ut idag och hur har den sett ut historiskt?

Klassiska säljprocessen

Vi tänker oss en kund som ramlar in i en bilhandlares lokaler och behöver en bil. Här vill säljaren inte att kunden skall jämföra i onödan med andra märken utanför hans lokaler. Kunden märker inte att denne är infångad och bara erbjuds “välja” mellan de varianter som denna bilhandlare har. Om kunden är lat och inte går utanför lokalerna och säger vänta jag vill jämföra så kommer kunden inte att ha utfört jämförelseprocessen alls.

Den moderna jämförelse processen

Med företag som Compricer, Lendo, enklare m m har det blivigt enklare att jämföra och framför allt naturligt att jämföra mellan olika val.

Analys av Lena Andersson

När man lyssnar mycket på Lena Andersson slås man av hur mycket hon pratar i termer om att jämföra. Det verkar som om att man har svårare att bli klokare om man inte jämför. Alltså underlättare det att bli klok om man börjar jämföra.