Ärlig diskussion

Är en ärlig diskussion viktig eller inte?