Att vara medveten

Att vara medveten är lika mycket att vara medveten om att man inte allting vet utan man behöver ta reda på ny information. Man behöver ständigt leta upp ny information och validera denna.

Det här är lättare att göra om man inte redan lovat bort sig till en viss ideologi och ett visst tankemönster som “sekten” har sagt är det rätta att tänka.

Lyssna eller tala mycket?

Om man är en pratkvarn som vill att alla andra skall höra denne och denne inte brukar tid till att lyssna blir det svårt att uppnå ökad kunskap. Lyssna är därför det viktigaste verktyget vi har.

Politiker

En politiker som bara pratar och pratar men inte lärt sig lyssna till folket hur medveten är denne om hur sakernas tillstånd är? De bästa politiker är troligen de som lyssnar mest.